Tip Efekt lupa
 

Plnič 100F 1L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
1 204 Kč
995,04 Kč bez DPH
   
Značka Palinal
Kategorie PLNIČE
 

Plnič 100F 1L

 

Charakteristika

Jedno komponentní plnič pro přímou aplikaci bez nutnosti tužení. Ředění denim vodou.

Produkt vhodný jako základ na nové díly před aplikací barvy. Použití místo plniče mokrý-mokrý.

Po nastříkání není potřeba brousit- povrch je dokonalý. 

Barvy- bílá, šedá, černý. 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

Produkt není hodnocena jako nebezpeční v souladu s Nařízením ES 1272/2008 (CLP).

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2 Prvky označení

Produkt není hodnocena jako nebezpeční v souladu s Nařízením ES 1272/2008 (CLP).

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Žádná.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Žádná.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Žádná.

Zvláštní nařízení:

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Obsahuje:

TENSIOATTIVO                                                  : Může vyvolat alergickou reakci.

Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:

Žádná.

 

2.3 Další nebezpečnost

Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.

Jiná rizika:

Žádná jiná rizika